Αρχική σελίδα » Συνεδριάσεις/Αποφάσεις

Αποφάσεις/Εγκρίσεις/Διατύπωση γνώμης Συμβουλίου

 1. Απόφαση επί ερωτήματος του ΥΠΑΙΘ περί "διατύπωσης γνώμης σχετικά με το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" 

 2. 2η Απόφαση επί ερωτήματος σε τροποποιημένο έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ  περί διατύπωσης γνώμης σχετικά με το σχέδιο"ΑΘΗΝΑ"

 3. Έγκριση προϋπολογισμού ΕΚΠΑ 2013

 4. Απάντηση σε έγγραφο Πρύτανη για Αναπληρωτές Πρύτανη

 5. Απόφαση Συμβουλίου επί της πρότασης του Πρύτανη για ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη 

 6. Συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην αύξηση μετοχικών κεφαλαίων τραπεζών

 7. Αποφάσεις και θέματα συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος  τη Δευτέρα 8/7/2013 και Τρίτη 9/7/2013

 8. Πρώτη Απόφαση μη έγκρισης ισολογισμού 2012 του ΕΚΠΑ - έγγραφο προς τον κ.Πρύτανη (αρ.πρωτ.163/15.7.2013)

 9. Απόφαση Συνεδρίασης 13/10/2013 για το θέμα "Διαθεσιμότητα-κινητικότητα Υπαλλήλων ΕΚΠΑ" της ημερήσιας διάταξης.

 10. Αποφάσεις και θέματα συζήτησης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ιδρύματος την 12η και 13η Οκτωβρίου 2013. 

 11. Δεύτερη απόφαση μη έγκρισης Ισολογισμού 2012 του ΕΚΠΑ - Έγγραφο προς τον κ. Πρύτανη  (αρ.πρωτ. 216/29.10.2013)

 12. Έγγραφο προς κ.Πρύτανη για κατάλογο προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας

 13. Θέματα συζήτησης, επισημάνσεις και αποφάσεις Συμβουλίου Ιδρύματος των συνεδριάσεων της 11ης, 12ης και 16ης Ιανουαρίου 2014

 14. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικ.έτους 2014
  (ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46ΨΖ2Ν-Φ4Φ)

 15. 'Εγκριση Σχεδίου προϋπολογισμού (τακτικού και ιδίας περιουσίας) οικ.έτους 2014
  (ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46ΨΖ2Ν-ΧΕΟ)

 16. Έγκριση τροποποιήσεων προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 17. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Παν/κής Λέσχης 2014

 18. Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2013 πλην ΚΑΕ Ο845

 19. Ερωτήματα σχετικά με τις εγγραφές του Απολογισμού οικ.έτους 2013

 20. Πεπραγμένα Συμβουλίου Ιδρύματος όπως δόθηκε στους εξωτερικούς αξιολογητές του Ιδρύματος το Νοέμβριο 2015