Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

 Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 30
                      106 79, Αθήνα


Διοικητική Υπάλληλος Γραμματείας Συμβουλίου

Μαρία Βαρδάκη    210 368 9724  /  210 368 9744

 


Τηλεομοιότυπο (Fax): 210 368 9700

e-mail: council[at]uoa[dot]gr

website: www.council.uoa.gr

 

 

Postal Address: 30, Panestimiou st.
                           Athens, 106 79,  Greece


Administration - Contact person:

Maria Vardaki    (30) 210 3689724 / (30) 210 3689744

 

fax: (30) 210 3689700

e-mail: council[at]uoa[dot]gr

website: www.council.uoa.gr