Αρχική σελίδα » Συνεδριάσεις/Αποφάσεις » Έγγραφα-αιτήματα προς τον κ.Πρύτανη
 1. Έγγραφο προς κ.Πρύτανη για κατάλογο προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας

 2. Έγγραφο για χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ

 3. Αίτημα κατάθεσης σχεδίου Οργανισμού προς έγκριση από το Συμβούλιο Ιδρύματος

 4. Αίτημα κατάθεσης προϋπολογισμού 2014 προς έγκριση από το Συμβούλιο Ιδρύματος 

 5. Αίτημα κατάθεσης οικονομικού απολογισμού 2013 προς έγκριση από το Συμβούλιο Ιδρύματος

 6. Αίτημα κατάθεσης απολογισμού δραστηριοτήτων λειτουργίας Ιδρύματος προς έγκριση από το Συμβούλιο Ιδρύματος 

 7. Διενέργεια Ελέγχων 

 8. Πόρισμα ΕΔΕ αναφορικά προς την οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου Αθηνών

 9. Αλληλογραφία σχετικά με Πόρισμα ΕΔΕ αναφορικά προς την οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου Αθηνών

 10. Αίτημα περί υπογραφής του Οικον. Απολογισμού 2013 απο τον κ. Πρύτανη κατά το Νόμο

 11. Αίτημα υποβολής Ισολογισμού 2013

 12. Απάντηση κ. Πρύτανη στα 2 ανωτέρω.

 13. Νέο αίτημα περί υπογραφής του οικονομικού Απολογισμού 2013 απο τον κ.Πρύτανη

 14. Σχετικά με την καθαριότητα και φύλαξη των παν/κών κτηρίων και τον οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2013.

 15. Τρίτο έγγραφο για Απολογισμό 2013  και έγκριση Πρότασης ΠΔΕ 2014