Αρχική σελίδα » Συμβούλιο » Γραμματεία

Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Συμβουλίου

  

 Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 30
                      106 79, Αθήνα


Διοικητική Υπάλληλος Γραμματείας


Μαρία Βαρδάκη    210 368 9724 /  210 368 9744

 

Τηλεομοιότυπο (Fax): 210 368 9700

e-mail: council[at]uoa[dot]gr

website: www.council.uoa.gr

 

 

Postal Address: 30, Panestimiou st.
                           Athens, 106 79,  Greece


Αδμινιστρατιον - Contact person:


Maria Vardaki    (30) 210 3689724 /(30) 210 3689744

 

fax: (30) 210 3689700

e-mail: council[at]uoa[dot]gr

website: www.council.uoa.gr