Αρχική σελίδα » Στόχοι και Προτεραιότητες » Θέσπιση Βραβείων

Θέσπιση δύο ετήσιων βραβείων αριστείας για μέλη ΔΕΠ του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


 To Συμβούλιο του ΕΚΠΑ αποφάσισε τη θέσπιση των ακόλουθων δυο Βραβείων Αριστείας για μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, τα οποία θα απονέμονται ετησίως.

1) Το βραβείο Γεωργίου Παπανικολάου, αποφοίτου του ΕΚΠΑ του 1904 και ενός από τους πιο διακεκριμένους γιατρούς του 20ού αιώνα διεθνώς. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρονιά σε ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, που - κατά την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων - βρίσκεται στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας  ή Αναπληρωτή Καθηγητή/τριας. Ο νικητής ή η νικήτρια του Βραβείου δίδει τη "Διάλεξη Παπανικολάου" η οποία είναι ανοικτή σε όλη την κοινότητα του ΕΚΠΑ. Ο σκοπός του βραβείου είναι να αναγνωρίσει τα εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα των καθηγητών του ΕΚΠΑ και να προβάλει αυτά τα επιτεύγματα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα.

2)Το βραβείο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, καθηγητή του ΕΚΠΑ 1922-1924 και ενός από τους πιο διακεκριμένους μαθηματικούς  του 20ού αιώνα διεθνώς. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρονιά σε έναν ή μία Επίκουρο/η Καθηγητή/τρια του ΕΚΠΑ για εξαιρετική διάκριση στην έρευνα και τη διδασκαλία. Το βραβείο συνοδεύεται από  χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα.

 

Σκεπτικό θέσπισης των Βραβείων:

 Οι στόχοι θέσπισης των δύο ανωτέρω βραβείων είναι οι εξής:

  1. να ενισχυθεί η κουλτούρα αριστείας που επιθυμούμε να διακρίνει το ΕΚΠΑ και
  2. να αναγνωρισθεί το έργο των εξαίρετων συναδέλφων του ΕΚΠΑ τόσο μέσα στην Πανεπιστημιακή  Κοινότητα όσο και στην ελληνική κοινωνία.

 

Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα βραβεία απονέμονται ανεξαρτήτως γνωστικού αντικείμενου με μόνο κριτήριο την Αριστεία.

 Μετά απο πολλή σκέψη επιλέχθηκε να συνδυασθούν οι επωνυμίες των βραβείων με τους ως άνω επιστήμονες, καθώς αυτοί   αποτελούν φωτεινά παραδείγματα επιστημόνων οι οποίοι συνδέονται με το ΕΚΠΑ είτε ως φοιτητές είτε ως καθηγητές. Έχουμε την πεποίθηση και την ελπίδα ότι, και στο μέλλον, το ΕΚΠΑ θα συνεχίσει να παράγει λαμπρούς επιστήμονες.

 Πληροφορίες για τον Γεώργιο Παπανικολάου μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Papanikolaou

Πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Carathéodory

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να γίνει δεκτή μία υποψηφιότητα από την Επιτροπή πρέπει, αρχικά, να προηγηθεί κοινή πρόταση υποψηφιότητας από δύο τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ,    στην οποία να διατυπώνονται οι λόγοι  για τους οποίους  η προτεινόμενη υποψηφιότητα είναι κατάλληλη για το αντίστοιχο βραβείο (δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να προτείνει κανείς τον εαυτό του). Οι προτείνοντες θα πρέπει να ενημερώσουν για την πρωτοβουλία τους τον/την εν δυνάμει υποψήφιο/α, ώστε να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση ότι δέχεται την υποψηφιότητα με επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα.

 

Επιτροπή επιλογής βραβείων Παπανικολάου και Καραθεοδωρή

 Για το 2013, η επιτροπή βραβείων Παπανικολάου και Καραθεοδωρή αποτελείται

  1. Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ. 
  2. Βασίλης Γoργούλης,   Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ.
  3. Όλγα Κατσιαρδή-Hering,  Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ.
  4. Δημήτρης Μπερτσιμάς, Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας, ΜΙΤ.
  5. Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, Τμήμα Πολιτικής Επιστημης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.

Πρόεδρος της Επιτροπής:  Δημήτρης Μπερτσιμάς.

 

Χρονοδιάγραμμα:

1) Οι υποψηφιότητες (κοινή αιτιολογημένη πρόταση από δυο μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και βιογραφικό του υποψηφίου) αποστέλλονται με e-mail στην κυρία Μαρία Βαρδάκη, mvardaki@uoa.gr, Γραμματεία Συμβουλίου ΕΚΠΑ.

2)Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30 Ιουνίου του 2013. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή.

3) Ανακοίνωση από την Επιτροπή των ονομάτων των καθηγητών στους οποίους θα απονεμηθούν τα βραβεία:              Σεπτέμβριος 2013.

 4) Τελετή απονομής: Οκτώβριος 2013.

 5)  Ομιλία του/της νικητή/τριας του βραβείου Παπανικολάου: Ιανουάριος 2014.


 Εκ μέρους του Συμβουλίου του Ιδρύματος


O Πρόεδρος

Καθηγητής Δ.Μπερτσιμάς