Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

23.06.2014

Υποψηφιότητες για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας εκλογών

Ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Εκλογών και ανάδειξης Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

 

Ανακοινώνεται ότι υπέβαλαν υποψηφιότητα για την εκλογή στην θέση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ  οι καθηγητές και καθηγήτριες κ.κ.

Δουκουδάκης Αστέριος,

Καραμαλέγκου Ελένη,

Κατσουγιάννη Ελένη-Κλεάνθη (Κλέα),

Μαραβέγιας Ναπολέων

Πατσούρης Ευστράτιος,

Φορτσάκης Θεόδωρος και

Χρούσος Γεώργιος.

Η Τριμελής Επιτροπή που ορίσθηκε από το Συμβούλιο Ιδρύματος για  την διενέργεια των εκλογών και τη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαπίστωσε, μετά από σχετικό έλεγχο, ότι για όλες τις παραπάνω υποψηφιότητες συντρέχουν τα απαιτούμενα από τον νόμο τυπικά προσόντα για την εκλογή ως πρύτανη, ενώ δεν συντρέχει κανένα κώλυμα εκλογιμότητας για την εκλογή αυτή καθώς και ότι όλες οι παραπάνω υποψηφιότητες συνοδεύονται από λεπτομερή παράθεση των στοιχείων που απαιτούνται για να προβεί το Συμβούλιο Ιδρύματος, ως το μόνο αρμόδιο, σε κρίση επί των ουσιαστικών προσόντων, ήδη δε διαβίβασε τους φακέλους των υποψηφιοτήτων αυτών στο Συμβούλιο του Ιδρύματος για την κατά νόμο συνέχιση της διαδικασίας.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014

 

Καθηγητής Γιάννης Ζ. Δρόσος

Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης

Καθηγήτρια Παναγιώτα Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα