Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

01.08.2014

Πρακτικά συνεδριάσεων Συμβουλίου Ιδρύματος

3ης και 4ης Ιουλίου 2014

Ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά συνεδριάσεων επιλογής υποψηφίων για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ (3/7/2014 και 4/7/2014)