Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

10.12.2014

Ερωτήματα σχετικά με τον Απολογισμό 2013

Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2013 και ερωτήματα επί εγγραφών αυτού

  1. Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2013 πλην ΚΑΕ Ο845 (ΑΔΑ: 7Κ4446ΨΖ2Ν-ΗΧΗ)

  2. Ερωτήματα σχετικά με τις εγγραφές του Απολογισμού οικ.έτους 2013