Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

10.06.2014

Έγγραφο προς Πρύτανη

Σχετικά με την καθαριότητα, φύλαξη και τον Απολογισμό του 2013

Σχετικά με την καθαριότητα και φύλαξη των παν/κών κτηρίων και τον οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2013.