Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

24.04.2015

Απάντηση προς ΓΕΔΔ για πρόσθετες αποδοχές από αποθεματικά του ΕΛΚΕ

Απάντηση σε έγγραφο ΓΕΔΔ κ.Ρακιντζή

Διερεύνηση αναφοράς σχετικά με πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων του Ε.Κ.Π.Α. -  Απάντηση σε σχετ έγγραφο ΓΕΕΔ  Φ. 138/15/2202/28-1-2015