Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

21.01.2014

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος

σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Κοσμητόρων Σχολών

 

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος σχετικά με την επιλογή Κοσμητόρων Σχολών

 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, σύμφωνα με τον νόμο 4076/12, άρθρο 3, έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του « εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές, τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων.» Στη συνέχεια, ο/η κοσμήτορας εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία.  Το Συμβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα να παύει τους κοσμήτορες από τα καθήκοντά τους με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του.

 

Όπως καθίσταται σαφές από τη διατύπωση του νόμου, το Συμβούλιο Ιδρύματος έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει επί της ουσίας τις υποψηφιότητες για τη θέση του κοσμήτορα (όσες κι αν είναι αυτές, περισσότερες η λιγότερες των τριών) και να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής του.  Αυτό σημαίνει ότι, μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα  τεθούν στην κρίση του εκλεκτορικού σώματος μπορεί να είναι και λιγότεροι των τριών. Η ευθύνη για την επιλογή των υποψηφίων που κρίνονται κατάλληλοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της θέσης του κοσμήτορα, η οποία με τον ισχύοντα νόμο έχει ιδιαιτέρως αυξημένες αρμοδιότητες, ανήκει στο Συμβούλιο Ιδρύματος. Η τελική επιλογή μεταξύ των υποψηφίων που έχουν κριθεί ότι μπορούν για να αναλάβουν τα καθήκοντα αυτά, ανήκει στους καθηγητές και τους λέκτορες των Τμημάτων των Σχολών.

 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, με βάση τις εκ του νόμου αρμοδιότητές του, αφού εξέτασε λεπτομερώς τα κατατεθέντα βιογραφικά σημειώματα και τα υπομνήματα των εκλόγιμων, ως προς τα τυπικά προσόντα, υποψηφίων, συνάντησε σε προσωπική συνέντευξη όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έθεσαν υποψηφιότητα για να διαμορφώσει γνώμη σχετικά με τη διοικητική ικανότητα και τα άλλα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Τα μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν από τους/τις υποψηφίους τη γνώμη τους για τα ακαδημαϊκά ζητήματα και εν γένει προβλήματα που, κατά την κρίση τους, έχει η Σχολή στην οποία έθεσαν υποψηφιότητα και τους κάλεσαν να αναπτύξουν τους στόχους, τα σχέδια και τις προτεραιότητές τους για να τα αντιμετωπίσουν στη διάρκεια της θητείας τους. Έθεσαν επίσης ερωτήματα σχετικά με την τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, της Συγκλήτου και του Ιδρύματος συνολικά, καθώς και ειδικά ως προς φαινόμενα βίας και ανομίας.

 

Μετά από εκτενή συζήτηση των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, το Συμβούλιο Ιδρύματος αποφάσισε στη συνεδρίασή του να προτείνει στο καθηγητικό προσωπικό της Νομικής Σχολής την καθηγήτρια Διονυσία Καλλινίκου, της Σχολής Επιστημών Υγείας τους καθηγητές Μιχαήλ Κουτσιλιέρη και Ευστράτιο Πατσούρη, της Σχολής Θεολογίας τον καθηγητή Μάριο Μπέγζο, της Σχολής Επιστημών Αγωγής τους καθηγητές Ιωάννη Βρεττό και Δημοσθένη Δασκαλάκη, της Σχολής Θετικών Επιστημών τους καθηγητές Κωνσταντίνο Βαρώτσο, Αντώνιο Καλοκαιρινό και Μιχαήλ Σταματάκη, της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών τους καθηγητές Ιωάννη Δημητρίου, Μιχαήλ Σπουρδαλάκη και Μιχαήλ Τσινισιζέλη  και στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού τους καθηγητές Νικόλαο Γελαδά και Κωνσταντίνο Καρτερολιώτη. Για τη Φιλοσοφική Σχολή δεν επελέγη υποψήφιος. Το σκεπτικό του Συμβουλίου για τις επιμέρους επιλογές εστάλη στους Προέδρους των αρμοδίων τριμελών επιτροπών για ανάδειξη Κοσμήτορα Σχολής  και είναι στη διάθεση των υποψηφίων.

 

Όλοι οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν δεσμεύθηκαν ότι θα έχουν αποφασιστική στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας και παρανομίας, θα μεριμνούν για την πλήρη εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών του Ιδρύματος, θα συμβάλλουν στην  ουσιαστική λειτουργία της Συγκλήτου και θα συνεργαστούν στενά με όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα θεσμικά όργανα του Ιδρύματος συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου.

 

Το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ προσβλέπει σε αυτή τη συνεργασία προς όφελος του Ιδρύματος. Έχει την πεποίθηση ότι οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εφόσον εκλεγούν, θα ανταποκριθούν με επιτυχία στον ρόλο και στα αυξημένα καθήκοντα που προβλέπει ο νόμος για τη θέση του κοσμήτορα και του μέλους της Συγκλήτου και τους καλεί να δημοσιοποιήσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα  τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις που ανέπτυξαν ενώπιον του Συμβουλίου.

 

                         

Το Συμβούλιο Ιδρύματος