Αρχική σελίδα » Επιτροπές Συμβουλίου » Χορηγιών

Επιτροπή Χορηγιών

Αρμοδιότητες: η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από ανθρώπους ελληνικής και όχι μόνο καταγωγής, η προσέγγιση οργανισμών γι’ αυτόν τον σκοπό, η ονοματοδότηση εδρών.

 

YΥπεύθυνος Επιτροπής: Γεώργιος Τσώκος