Αρχική σελίδα » Επιτροπές Συμβουλίου » Εποπτείας Λειτουργίας

Αρμοδιότητες: η  γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, η έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού, η έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού.

 

Υπεύθυνη Επιτροπής: Ελένη Μαντζουράνη