Αρχική σελίδα » Επιτροπές Συμβουλίου » Επικοινωνίας

Επιτροπή Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες:  η εδραίωση διαύλου επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, με οργανισμούς, με κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, με ιδιώτες, με τον Τύπο κ.λ.π.