Αρχική σελίδα » Επιτροπές Συμβουλίου » Δημιουργικών Ιδεών

Επιτροπή Δημιουργικών Ιδεών

Αρμοδιότητες: η εισήγηση δημιουργικών ιδεών που μπορούν να δημιουργήσουν καινούριες δυναμικές στο ΕΚΠΑ, βάσει των εμπειριών κυρίως από το εξωτερικό.

 

Υπεύθυνος Επιτροπής: Δημήτρης Μπερτσιμάς